Kakanwil dari masa ke masa

 
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
KE - XXV ( 2022 s/d Sekarang )
 
kakanwil baru

MHD. JAHARI SITEPU
NIP. 196410081993031001

 

kakanwil baru
kakanwil baru
photo na
photo na
KAKANWIL Ke - XXIV
Pujo Harinto, Bc.I.P.,S.Sos., M.Si.
(2021 s/d 2022 )
KAKANWIL Ke - XXIII
Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
(2020 s/d 2021 )
KAKANWIL Ke - XXII
Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H.
(2019 s/d 2019 )
KAKANWIL Ke - XXI
M. Diah, S.H.,M.H.
(2018 s/d 2019 )
kakanwil baru
kakanwil baru
photo na
photo na
KAKANWIL Ke - XX
Dewa Putu Gede, Bc. IP.,S.H.,M.H.
(2017 s/d 2018 )
KAKANWIL Ke - XIX
Dr. Ferdinan Siagian, SH.,M.H.
(2015 s/d 2017 )
KAKANWIL Ke - XVIII
Drs. Frans Ricard Sugiyanto, M.M.
(2014 s/d 2015 )
KAKANWIL Ke - XVII
Bambang Widodo, S.H., M.H.
(2013 s/d 2014 )
photo na
photo na
photo na
photo na
KAKANWIL Ke - XVI
Drs. Mirza Iskandar, S.H.,M.H.
(2012 s/d 2013 )
KAKANWIL Ke - XV
Djoni Muhammad, S.H, M.H.
(2011 s/d 2012 )
KAKANWIL Ke - XIV
Bambang Irawan, S.E., M.H.
(2009 s/d 2011 )
KAKANWIL Ke - XIII
Drs. Hamsuk S Widjaya, S.H.
(2008 s/d 2009 )
photo na
photo na
photo na
photo na
KAKANWIL Ke - XII
Rustam Effendi, S.H.
(2006 s/d 2008 )
KAKANWIL Ke - XI
Syaiful Rachman,SH., MH
(2002 s/d 2006 )
KAKANWIL Ke - X
Ibnu Suud, S.H
(2000 s/d 2002 )
KAKANWIL Ke - IX
Drs. Hamsuk S. Widjaya, S.H
(1999 s/d 2000 )
                  8                7  6  5
KAKANWIL Ke - VIII
M. Imam Santoso, S.H.
(1998 s/d 1999 )
KAKANWIL Ke - VII
Drs. Fuad Djafar, S.H.
(1996 s/d 1998 )
KAKANWIL Ke - VI
Drs. Zaiman Nurmatias, S.H.
(1992 s/d 1996 )
KAKANWIL Ke - V
Drs. Ildrem Pulungan
(1990 s/d 1990 )
photo na
photo na
photo na
photo na
KAKANWIL Ke - IV
Marsongko, S.H.
(1990 s/d 1990 )
KAKANWIL Ke - III
R. Soebagio, S.H.,
(1989 s/d 1990 )
KAKANWIL Ke - II
Drs. Moch Arif, S.H.
(1986 s/d 1989 )
KAKANWIL Ke - I
R.A Satari, S.H
(1982 s/d 1986 )

 


Cetak   E-mail